Strategia DOT 2021-2025

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia DOT 2021-2025

Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przedstawia strategię Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej na lata 2021-2025, która we wrześniu 2021 roku została przyjęta przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Strategia była opracowana między grudniem 2020, a kwietniem 2021, następnie podlegała konsultacjom stacjonarnym i online z członkami Stowarzyszenia. Stanowi określenie głównych kierunków rozwoju DOT oraz programuje konkretne działania w perspektywie 5 lat.

Zapraszamy do lektury.

Zapraszamy na Dolny Śląsk