RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo – 28-30.09.2022 Szklarska Poręba

Aerial view of Most Redzinski bridge over Oder river on sunrise in Wroclaw, Poland

Dolnośląska Organizacja Turystyczna przyłączając się do apelu Prezesa Forum Turystyki Regionów zachęca do udziału w inicjatywie mającej za zadanie wspieranie prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.

Forum Turystyki Regionów we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki do uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo, dla którego jednostką wdrażającą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Celem projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.
W ramach działań projektowych zrealizowany zostanie cykl trzydniowych szkoleń, które odbędą się we wszystkich województwach w Polsce w okresie V – XI 2022r. – ramowy program tematyczny szkoleń przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że podczas ww szkoleń zorganizowany zostanie przez DT MSiT dodatkowy panel merytoryczny poświęcony omówieniu aktualnego stanu regulacji prawnych dotyczących sektora turystyki oraz propozycji planowanych zamian w tym zakresie. Ta część będzie miała równocześnie charakter konsultacji branżowych, dzięki którym Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie mogło pozyskać Państwa opinie i uwagi dotyczące niezbędnych zmian w aktach prawnych regulujących sektor turystyki.
Bezpośrednim realizatorem projektu jest Forum Turystyki Regionów, do którego należy zgłaszać chęć udziału w pojedynczych szkoleniach lub współpracy przy organizacji szkoleń w poszczególnych regionach, do czego w szczególności namawiamy Regionalne Organizacje Turystyczne.
Zważywszy na wagę omawianych tematów i istotne znaczenie podwyższania świadomości prawnej wśród przedstawicieli turystycznych NGO uważamy, że szkolenia te mogą być dobrą okazją do zacieśnienia współpracy ROT z LOTami i innymi branżowymi organizacjami działającymi na danym terenie.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW DOT I DIT

DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI I DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  we współpracy z ogólnopolskim Forum Turystyki Regionów zapraszają do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo – w załączeniu folder informacyjny. Szczegóły znajdują się na stronie –

https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/

Projekt realizowany jest m.in. we współpracy z Departamentem Turystyki MSiT  – w załączeniu wspólne pismo FTR i MSiT w tej sprawie.

ITRP oraz Lewiatan są Partnerami tego Projektu. Szkolenie planowane jest w dniach 28-30 września w Szklarskiej Porębie w Hotelu Kryształ : https://www.hotelkrysztal.pl

Początek szkolenia 28.09 (środa ) godz. 14.00 – zakończenie 30.09 (piątek) godz. 14.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia tylko i wyłącznie  na formularzu proszę przesyłać na adres: dit@dit.wroc.pl  lub  biuro@dot.org.pl   do  30.08 .2022

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji sektora turystyki dlatego, każdy uczestnik musi wpisać w formularzu dane swoje organizacji , którą reprezentuje oraz swoje dane.

Folder

Formularz

Program Szkolenia Ekonomia
Program Szkolenia Zarządzanie

Dane DIT:

Dolnośląska  Izba Turystyki

Piłsudskiego 66

50-020 Wrocław (Hotel Polonia, I piętro)

tel./fax: +48 71 341 03 70

dit@dit.wroc.pl