Przetarg

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Przetarg

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU na „Dostawę i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)”.

Numer referencyjny TED: 2017/S 009-013147

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, nie później niż do 22 lutego 2017 r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław.

Data publikacji: 13.01.2017

Dokumenty do pobrania:

PEUPDS SIWZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z1 Szcz.opis przedm.zam.SOPZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.A Koncepcja realizacji przedmiotu zam. v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.B Dostawa sprzętu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.C Ogólny opis projektu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.D Plan Jakości Projektu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.E Instr.oprac.treści v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.F Wytyczne edytorskie v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.G Przygotowanie dok.fot v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.H Platforma sprzętowa Wykonawcy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2 Formularz ofertowy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2 Formularz ofertowy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.A Wykaz zamówień v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.A Wykaz zamówień v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.B Wykaz osób v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.B Wykaz osób v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.D Ośw. dot. dok. w postaci elektronicznej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.D Ośw. dot. dok. w postaci elektronicznej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.E Edytowalna wersja formularza JEDZ

PEUPDS SIWZ Z2.F Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.F Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.A Projekt umowy DOT v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.B Projekt umowy FIIZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.C Projekt umowy Stipendium v20170111

2017 02 03 Odp na pytania do SIWZ

PEUPDS SIWZ v20170203

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2017 Informacja z otwarcia ofert ()

2017.02.27 PEUPDS Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy na Dolny Śląsk