Do pobrania

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Pliki do pobrania

W dniach 18-19 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu była organizatorem międzynarodowej konferencji „Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”. Turystyka dostępna to umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu na ich ograniczenia np. wynikające z niepełnosprawności czy z wieku. Książka skupia się na przedstawieniu dobrych praktyk w turystyce dostępnej w każdym z krajów wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji, przy uwzględnieniu wszystkich typów obiektów turystycznych, podzielonych na trzy grupy: kulturalne atrakcje turystyczne, przyrodnicze atrakcje turystyczne oraz obiekty świadczące usługi turystyczne.

W lipcu 2022 Instytut Rozwoju Terytorialnego opublikował dokument opracowany w ramach międzynarodowego projektu pt. HealingPlaces – Zwiększanie możliwości zarządzania środowiskiem w celu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego miast i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego, realizowanego w IRT w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Książka skupia się na przedstawieniu dobrych praktyk w turystyce dostępnej w każdym z krajów wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji, przy uwzględnieniu wszystkich typów obiektów turystycznych, podzielonych na trzy grupy: kulturalne atrakcje turystyczne, przyrodnicze atrakcje turystyczne oraz obiekty świadczące usługi turystyczne.

Kwiecień 2022 – Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej firma Selectivv wykonała badanie ruchu turystycznego w polskich gminach górskich w trzech ostatnich sezonach zimowych. Wyniki zostały zaprezentowane przez DOT podczas Otwarcia sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku 22.04.2022 w Wałbrzychu. Zapraszamy do pobrania wyników w formie prezentacji Książka skupia się na przedstawieniu dobrych praktyk w turystyce dostępnej w każdym z krajów wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji, przy uwzględnieniu wszystkich typów obiektów turystycznych, podzielonych na trzy grupy: kulturalne atrakcje turystyczne, przyrodnicze atrakcje turystyczne oraz obiekty świadczące usługi turystyczne.

Kwiecień 2022 – Dolnośląska Organizacja Turystyczna wspólnie zebrała dane dotyczące wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego. Dane te zostały zaprezentowane podczas Otwarcia sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku 22.04.2022 w Wałbrzychu

W marcu i kwietniu 2021 roku wspólnie z autorką bloga ZbierajSie.pl przeprowadziliśmy internetowe badanie rowezystów odwiedzających turystycznie Dolny Śląsk. Zapraszamy do pobrania jego wyników:

Zobacz Profil mediagraficzny aktywnych turystycznie Polaków – 2021 opracowanie Polskiej Organizacji Turystycznej

Raport z piątej edycji badania nt. planów i skłonności do podróży mieszkańców 10 krajów europejskich (w tym Polski) opracowany przez European Travel Commission

Na początku 2021 roku przeprowadziliśmy internetowe badanie turystów na Dolnym Śląsku wskazujące trendy jakie rządziły wyjazdami Polaków w trudnym roku pandemii:

Logo do pobrania